Hoppspecial

Onsdagar

kl. 18:00 Ponny

kl 19:00 Häst

kl 20:00 Häst

Instruktör: René Flück

Max antal elever per grupp: 6 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 60 min. Baserat på 6 elever/grupp, är det färre elever så kan det gå fortare att utföra de inplanerade övningarna och då kan lektionstiden bli kortare.

Upplägg: Hoppning varje gång

Övrigt: Du bör även rida i annan ridgrupp minst 1 gr per vecka, alt vara medryttare på någon av våra ridskolehästar eller ha egen häst.

Mer info om gruppen:

För dig som kanske på sikt vill ut och tävla eller kanske för dig som bara vill hoppa lite mer. Här varvar vi teknikträning, banhoppningsträning.

För dig med egen häst ger vi rabatt på terminsavgiften se vår prislista för mer info.

Vill du rida DropIn på Hoppspecialen går det bra i mån av plats förutsatt att du befinner dig på samma nivå ridmässigt som de andra i gruppen

Dressyrspecial

Torsdagar

kl 19:00

kl 20:00

Instruktör: Katarina Falkenhed

Max antal elever per grupp: 6 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 60 min

Upplägg: Dressyr varje gång

Mer info om gruppen:

För dig som kanske på sikt vill ut och tävla eller kanske för dig som vill finslipa din sits och dina hjälper. Du bör rida på LB/LA nivå

För dig med egen häst ger vi rabatt på terminsavgiften. Se vår prislista för mer info.

Vill du rida DropIn på Dressyrspecialen går det bra i mån av plats förutsatt att du befinner dig på samma nivå ridmässigt som de andra i gruppen

Knatteridning

Lördagar

kl. 15:00

Söndagar 

kl 10:30

Max antal elever per grupp: 8 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 30 min inklusive upp & avsittning

Upplägg: Styrövningar i skritt, balansövningar, uteritt i skritt med ledare, prova på att trava.

Övrigt: Obligatorisk föräldramedverkan alt medföljande för barnet ansvarig vuxen (över 18 år) som skall gå bredvid barnet och leda hästen under hela lektionen samt vara med barnet i stallet.

Mer info om gruppen:

Från och med det år man fyller 5 år får man delta i knattegrupperna. Syftet är att man på ett lekfullt sätt får prova på att hantera hästen, skritta och trava med hjälp av en medföljande vuxen (över 18 år)

 

Hästskola

Tisdagar

kl. 17:00

Söndagar

kl 14:00

Max antal elever per grupp: 8 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 60 min fördelat på 50% ridning & 50% praktisk teori

Upplägg: Styrövningar i skritt och trav, balansövningar, uteritt i skritt med ledare.

Övrigt: Obligatorisk föräldramedverkan alt medföljande för barnet ansvarig vuxen (över 18 år) som skall gå bredvid barnet och leda hästen under hela lektionen samt vara med barnet i stallet och hjälpa barnet på teoridelen.

Mer info om gruppen:

Nybörjargrupp som barnen kan delta i från och med det år de fyller 7 år.  Målet för Hästskola är att barnen skall kunna sätta fast hästen i boxen på ett säkert sätt, borsta & kratsa hovarna på hästen. Kunna sadla och tränsa med viss hjälp. Kuna leda hästen till och från ridhuset och ställa upp på medellinjen med rätt avstånd. Kunna sitta upp och av på ett säkert sätt. Kunna rida i skritt, styra och kunna stanna. Kunna rida i skritt utan ledare. Kunna stallets regler och känna till hästens beteende. Kunna hästens vanligaste färger, tecken och kroppsdelar samt sadeln och tränsets delar.. Prova på att trava.

Ba är att man på ett lekfullt sätt får prova på att hantera hästen, skritta och trava med hjälp av en medföljande vuxen (över 18 år)

Nybörjargrupper

Ungdom

Vuxen

Måndagar

kl 18:00

Lördagar

kl 10:00

Söndagar

kl 15:00

Max antal elever per grupp: 8 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 60 min fördelat på ca 50% ridning & ca 50% praktisk teori

Upplägg: Styrövningar i skritt och trav, balansövningar, uteritt i skritt med ledare.

Övrigt: I de fall som eleverna behöver ledare dvs en person som går bredvid dem och håller i hästen när de rider så måste de tillhanda den personen själva.

Mer info om gruppen:

Nybörjargrupperna är till för de elever som saknar ridvana helt eller som har mycket liten ridvana.  Målet för nybörjargrupperna är att eleverna skall kunna sätta fast hästen i boxen på ett säkert sätt, borsta & kratsa hovarna på hästen. Kunna sadla och tränsa med viss hjälp. Kunna leda hästen till och från ridhuset och ställa upp på medellinjen med rätt avstånd. Kunna sitta upp och av på ett säkert sätt. Kunna rida i skritt, styra och kunna stanna. Kunna stallets regler och känna till hästens beteende. Kunna hästens vanligaste färger, tecken och kroppsdelar samt sadeln och tränsets delar.. Prova på att trava.

Fortsättningsgrupper

Barn

Lördagar

kl 13:00

Söndagar

kl 12:00

Ungdom

Vuxen

Måndagar

kl 18:00

Max antal elever per grupp: 8 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 60 min fördelat på ca 75% ridning & ca 25% teori

Upplägg: I början på höstterminen och i slutet av vårterminen så försöker vi rida utomhus så mycket som möjligt. Resterande del av terminen har vi ett upplägg där vi rider dressyr var annan gång, bommar var fjärde gång, teori var fjärde gång.

Övrigt: Det är instruktören som avgör när en nybörjargrupp övergår till att bli en fortsättningsgrupp

Mer info om gruppen:

Mål:  Du skall självständigt kunna göra iordning hästen inför lektionen. Du skall kunna rida alla ridvägar i skritt och i trav. Du skall få kunskap om de olika hjälperna och hur de används. Du skall kunna rida lätt på rätt sittben och rida i lodrät och lätt sits. Du skall få kunskap om hästens utrustning och förstå skillnaden mellan olika typer av utrustning.

Få insikt i vad hästen behöver för att må bra. Kunna de vanligaste hästraserna. Kuna rida ut i skritt och trav utan ledare. Prova på att rida på böjda spår och jobba med ställningen hos hästen. Prova på att galoppera.

Nivå 1

Barn

Ungdom

Måndagar

kl 17:00

Lördagar

kl 12:00

Söndagar

kl 13:00

Ungdom

Vuxen

Tisdagar

kl 19:00

Torsdagar

kl 18:00

Max antal elever per grupp: 8 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 60 min 

Upplägg: Dressyr var annan gång, Bommar var fjärde gång, Hoppning var fjärde gång, Teori 2 tillfällen per termin.

Övrigt: I början på höstterminen och i slutet på Vårterminen så försöker vi rida så mycket utomhus som möjligt

Mer info om gruppen:

Eleverna på denna nivå ska känna till och kunna rida de vanligaste ridvägarna. Hålla tyglarna på rätt sätt, kunna rida i lodrät- och lätt sits. Ridning sker i skritt och trav. Ryttarna lär sig rida lätt i trav. I slutet kan de även börja galoppera.
Ridning över bommar på marken i enklare serier eller kota banor. Mycket fokus ligger på att hitta balansen och positionen i sadeln samt att kunna hitta en stadigare sits.

Teoretiskt ska de lära sig det grundläggande om hästarna och stallet. Så som olika hästtyper, enkla kroppsdelar, daglig skötsel och vård. Kroppsspråk och stallregler. Hästens utrustning och hur man gör iordning hästen innan ridning. De lär sig grundläggande om hästens beteende och hur de kommunicerar.  De ska kunna leda sin häst på rätt sätt. De ska lära sig ridsportens ledstjärnor. Det ingår även kännedom om fysisk träning och kost, eftersom ryttare är idrottare.

Nivå 2

Barn

Ungdom

Torsdagar

kl 17:00

Söndagar

11:00

Ungdom

Vuxen

Måndagar

kl 19:00

Lördagar

kl 14:00

Söndagar

kl 11:00

Max antal elever per grupp: 8 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 60 min 

Upplägg: Dressyr var annan gång, Bommar var fjärde gång, Hoppning var fjärde gång Teori 1 tillfälle per termin.

Övrigt: I början på höstterminen och i slutet på Vårterminen så försöker vi rida så mycket utomhus som möjligt

Mer info om gruppen:

Dressyr: Ryttarna ska kunna rida sina hästar i alla tre gångarter. De ska kunna rida de vanligaste ridvägarna, samt volter och enkla böjda spår, i både skritt och trav. De ska kunna fatta galopp och galoppera rakt fram på fyrkanten. De kan rida i skritt och trav utan stigbyglar. De lär sig mer om hur man använder de grundläggande hjälperna. Fortsatt övning för att hitta en god balans och stadig sits, både i hoppning och dressyr.

Hoppning: Hoppning i trav och galopp, (hinder rakt fram i galopp). Enklare banor och serier med hinder som kan ridas i trav och galopp kombinerat. De ska kunna hoppa ca 50 cm på D-ponny och 60 cm på storhäst. De får lära sig mer om olika hindertyper.

Teoretiskt: De lär sig mer fördjupat av de tidigare ämnena. Hästens dagliga visitation, de vanligaste hästraserna. Fler av hästens delar, färger och tecken. Mer om hästens dagliga vård, hur man tar hand om hästen och stallet samt grundläggande foderlära. Hästens kroppsspråk och instinkter. Känna till hästens gångarter. Även mer kunskap i fysträning och god kost för ryttare ingår.

Nivå 3

Barn

Fredagar

kl. 18:00

Ungdom

Måndagar

kl 18:00

Vuxen

Tisdagar

19:00

Max antal elever per grupp: 8 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 60 min 

Upplägg: Dressyr var annan gång, Bommar var fjärde gång, Hoppning var fjärde gång. Teori ett tillfälle per termin.

Övrigt: I början på höstterminen och i slutet på Vårterminen så försöker vi rida så mycket utomhus som möjligt

Mer info om gruppen:

Dressyr: Fokus ligger på ryttarens hjälper, känsla och inverkan. Ryttaren ska kunna börja inverka på hästen i bibehållen balans med en stadigare sits. De ska kunna rida de vanligaste ridvägarna i samtliga gångarter. De ska kunna rida vägarna noggrant i alla tre gångarter och hålla tempot hela vägen. Stor vikt ligger också på de grundläggande rörelserna, så som skänkelvikning och framdelsvändning.

Hoppning: Ryttaren ska kunna hoppa bana även här med bibehållen rytm och balans. De ska också kunna rida noggranna vägar genom banan. De ska kunna hoppa en enklare bana med lätta linjer och vägar på 60 cm för D-ponny samt 70 cm för storhäst.

Teoretiskt: Eleverna ska få mer fördjupad kunskap inom de områden som ingick i M:2. De ska lära sig om enklare bandagering, hur man visar häst vid hand, longering och grundläggande om regler för tävling. De får även lära sig grunderna i hur man tränar en häst på ett hållbart sätt.

Nivå 4

Ungdom

Tisdagar

kl 18:00

Vuxen

Tisdagar

kl 18:00

Torsdagar

21:00

Instruktör: Malin Lindkvist, Katarina Falkenhed

Max antal elever per grupp: 8 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 60 min 

Upplägg: Dressyr var annan gång, Bommar var fjärde gång, Hoppning var fjärde gång. Teori 1 tillfälle per termin.

Övrigt: I början på höstterminen och i slutet på Vårterminen så försöker vi rida så mycket utomhus som möjligt

Mer info om gruppen:

Dressyr: Här rider ryttarna på en nivå motsvarande LC. Fortsatt övning på de olika rörelsena och hur man rider dem korrekt.

Hoppning: Ryttarna ska kunna hoppa med olika hindertyper, rättuppstående, stigsprång och Oxer. Hoppningen är 70 cm för D-ponny och 80 cm för storhäst. De övar på flera hinder i följd, gymnastikhoppning samt mer om vikten av takt och balans. Här ingår även träning i terräng samt temporidning.

Teoretiskt: Fördjupat från tidigare märken. Här får eleverna lära sig om hästens anatomi och fysiologi. Utrustning och tillpassning. Sjukdomslära, första hjälpen för häst och hovvård. De får lära sig mer om förbundets olika tävlingsgrenar.

Nivå 5

Inga planerade
grupper just nu.
Kontakta oss om du är
intresserad
av denna 
grupp.

Instruktör: Malin Lindkvist, Katarina Falkenhed

Max antal elever per grupp: 8 st

Antal lektioner per termin: 20 st

Lektionslängd: 60 min 

Upplägg: Dressyr var annan gång, Bommar var fjärde gång, Hoppning var fjärde gång. Teori 1 tillfälle per termin.

Övrigt: I början på höstterminen och i slutet på Vårterminen så försöker vi rida så mycket utomhus som möjligt

Mer info om gruppen:

Dressyr: Här rider ryttarna på en nivå motsvarande LC-LB.  Här ligger mer fokus på inverkan och att kunna rida hästen mer mellan hjälperna. Större krav på noggrannhet i vägarna, balans och rytm samt en stadigare sits hos ryttaren. De olika rörelserna samt deras syfte ligger i fokus.

Hoppning: Mer träning av hoppning i terräng. Mer träning på hinder i följ, fler hindertyper samt träning på enklare kombinationer. Hoppning på 80 cm för D-ponny, 1m på storhäst.

Teoretiskt: Hästens exteriör, stallovanor och deras orsak. Sjukdomslära, hoven och dess funktion, bandagering och dekorativ hästvård. Lastning av häst ingår även

Privatlektioner

Våra instruktörer

 

René Flûck

Katarina Falkenhed

Malin Lindkvist

Matilda Qvarnström

Josefie Wendth

De flesta av våra instruktörer ger privatlektioner.

Mer information om våra instruktörer, deras utbildningsnivå och vilka disipliner de undervisar i hittar du här.

Det vanligaste upplägget för privatlektion är att du gör själv i ordning din häst och skrittar fram den 10 min innan lektionen. Sen har du 30 min tid med instruktören och du skrittar sen av din häst självständigt och tar hand om den ordentligt efter lektionen. (detta kan variera lite för olika instruktörer, och lite vilken utbildningsnivå du ligger på så kolla med din instruktör innan lektionen för att veta vad som gäller på just din lektion)

Alla våra instruktörer bestämmer själva när de är tillgängliga för privatlektioner så om du inte hittar den instruktören du vill rida för den dag och tid du vill rida så kontakta instruktören direkt så kan vi säkert lösa det. Kontaktuppgifter till din instruktör hittar du här. För dig som vill rida privatlektion med egen häst (anläggningskort krävs) kontakta din instruktör direkt för tider och priser.