Klubben som Södertörn Ryttarcenter Ridskola är ansluten till heter Södertörn Ryttarcenter Tävlingsklubb.

 

För att delta i ridskolans aktiviteter skall du vara medlem i Södertörn Ryttarcenter Tävlingsklubb för att olycksfallsförsäkringen skall gälla om något händer dig eller ditt barn.

 

Klubbens medlemmar är både ridskole elever, tävlings- och hobbyryttare.

Klubben välkomnar alla hästsportintresserade personer, oavsett om de är ridaktiva eller inte. Klubben arrangerar tävlingar på anläggningen och alla är välkommna att hjälpa till som funktionärer.

Om du inte har fått något inbetalningskort på medlemsavgiften så kan du betala in medlemsavgiften till SRT's plusgiro: 253 44 - 3. Ange namn på huvudmedlem. Maila eller posta namn, personnummer, adress, mobilnr, mailadresser till klubben så vi får ett korrekt medlemsregister. För familj skall uppgifter på samtliga skickas in.

Om du vill lösa licens, så ska du göra det genom klubben. För att kunna lösa licens måste du bli medlem i klubben och ha tagit grönt kort. Alla typer av tävlingslicens för ryttare och häst/ponny löser du genom klubben. Du kan få bidrag av klubben för din licenskostnad.

sofiecurissa1.jpg